top of page

Project-structuur

strategy (1).png

Planning

Het proces van het maken van een planning creëert draagvlak, en leert betrokkenen over het ondervangen van risico’s. De kunst van het plannen, is het vinden van de juiste onderlinge afhankelijkheden en het maken van realistische inschattingen.

Projectmatig werken

Werk met elkaar volgens vooraf afgesproken eenduidige structuren, en het verloop van een project kent meer rust en een beter te sturen uitkomst. Wij zijn goed in het vertalen van cultuur naar structuur. We voegen inzichten en ervaringen toe, zoveel als de projectorganisatie in staat is op te nemen. Wij vinden met de projectorganisatie daarin de juiste balans.

risico management

Als je de risico’s van je project kent, zijn er minder verrassingen. Wij verstaan het vak om risico’s in openheid met elkaar te ontdekken, bespreekbaar te maken en voordat een risico optreedt, te bepalen wat te doen, zonder te bagatelliseren.

AUDIT

Wanneer is een project geslaagd? Het is een eenvoudige vraag met vele antwoorden. Vaak is het afhankelijk van de ambities die ooit zijn vastgelegd, tussentijdse verwachtingen die veranderden en de structuur waarin dat alles een plek had. Wij onderzoeken of zaken gelopen zijn zoals bedacht, efficiënt en doelmatig; volgens vaste systematiek.

bottom of page