top of page

Planning

risico

Projectmatig werken

AUDIT

Risicomanagement is een hulpmiddel om vroegtijdig en op een gestructureerde manier, risico’s in kaart te brengen en te beoordelen. Zo voert u als opdrachtgever de beste projectbeheersing. Immers, alle bouwprojecten brengen risico’s met zich mee. Niet voorziene gebeurtenissen hebben impact op kosten, doorlooptijd, resultaten en veiligheid. De gevolgen kunnen groot zijn, en zijn bijna altijd ongewenst.

 

Daarom risicomanagement

Projectleden kijken verschillend naar risico’s en soms knijpt men een oogje toe! Dankzij risicomanagement worden de risico’s expliciet en bespreekbaar gemaakt en is er continu aandacht voor de beheersing ervan.

 

Beproefde methode

Buining & Partners heeft in gebiedsontwikkeling- en infrastructuurprojecten vooraan gestaan in de brede ontwikkeling van risicomanagement. Wij gebruiken een door ons zelf doorontwikkelde en beproefde methode om samen met u snel en effectief uw projectrisico’s in kaart te brengen. We toetsen altijd aan vastgestelde beheersdocumenten zoals planning, begroting en scope van het project. In een aantal weken worden vijf stappen doorlopen. 

 

Wat levert risicomanagement u op

• Scherper zicht op faalkansen

• Grotere kans op succes

• Lagere projectkosten

• Kortere doorlooptijd

• Een enthousiast projectteam

Meerwaarde Buining & Partners

• De mensen in het project worden door Buining & Partners centraal gesteld. Samen met uw projectteam creëren we een veilige en open gespreksomgeving. Dat is dé voorwaarde om alle risico’s boven tafel te krijgen. Zo ontstaat een transparante projectorganisatie die teamleden stimuleert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het beheersen van risico’s.

• Buining & Partners staat voor overdraagbare resultaten, en traint op verzoek uw medewerkers in het gebruik van de risicomanagement-methode. Met die combinatie kunt u als opdrachtgever zelf vervolg geven aan structureel risicomanagement

bottom of page