top of page

Planning

risico

Projectmatig werken

AUDIT

Plannen is het modelleren en structureren van een project in de tijd. Een goed gestructureerd projectproces biedt overzicht en inzicht en is een verbindend element in de projectorganisatie. Door processen te standaardiseren en onderlinge afhankelijkheden en benodigde besluitvorming inzichtelijk te maken, ontstaat een realistisch plan waarmee voortgang en risico’s worden bewaakt.

 

Daarom planningsmanagement

 

Een doordachte planning verschaft u als opdrachtgever inzicht in de kritieke project-activiteiten en stelt u in staat om te sturen op activiteiten die bijdragen aan het projectsucces. Daarenboven is de planning een krachtig communicatiemiddel, voor zowel de interne verantwoording als de omgeving.

 

Beproefde methode

 

Het opstellen van een planning, behoort tot de basisvaardigheden van de adviseurs van Buining & Partners. Wij hebben die vaardigheid doorontwikkeld tot expertise in complexe gebiedsontwikkeling- en infrastructuur projecten, zowel strategisch als operationeel. Onze aanpak kenmerkt zich door een fase van opstellen en een fase van beheersen:

De planning wordt bewaakt in de Regelkring: het vergelijken van voortgang met planning, het signaleren van afwijkingen en het voorstellen van maatregelen.

 

Wat levert planningsmanagement u op

 

• Rust en gezamenlijke focus op uw projectresultaat en mijlpalen

• Inzicht en vertrouwen in de haalbaarheid van uw resultaten en mijlpalen

• Vermindert crisismanagement

• Verbinding in communicatie

• Beheerst besluitvormingsproces

Meerwaarde

 

Buining & Partners Buining & Partners faciliteert het opstellen van de planning. De projectbetrokkenen zélf stellen de planning samen. Zo ontstaat er draagvlak voor de keuzes die onvermijdelijk moeten worden gemaakt. Dat draagvlak leidt tot een verantwoordelijkheid en gedrevenheid van actoren in hun bijdrage aan een succesvol eindresultaat, en de juiste opmaat naar risicomanagement

 

Screenshot 2020-03-31 at 18.19.02.png
bottom of page