top of page

Project-omgeving

strategy (1).png

Participatie en stakeholder management

Participatie is een instrument dat ingezet wordt om vroegtijdig in contact te treden met deze omgeving. Op die wijze is de omgeving niet alleen geïnformeerd, maar kan ze ook meepraten en in sommige gevallen zelfs meebeslissen.  

Elk project kenmerkt zich door een specifiek krachtenveld, de wijze waarop stakeholders zich tot elkaar verhouden. Wij maken het krachtenveld inzichtelijk zodat er adequaat op ingespeeld kan worden.

Omgevingsmanagement

Aandacht voor het project in relatie met haar omgeving. Actieve afstemming in contact met belanghebbenden.

Omgevingsmanagement tijdens het ontwerp en de uitvoering van een project is van belang voor draagvlak en soepele voortgang.

bottom of page