organisatieadvies en procesmanagement in de publieke en non-profit sector

"De bestuurder van nu heeft behoefte aan externe reflectie op interne samenwerking." 

Governance en strategie

De klanten van Buining & Partners vragen om reflectie en interventie gericht op het verstevigen van de sturingskracht van besturende en toezichthoudende organen. 

Teams ervaren de vertrouwensrelatie met onze adviseur. In kritische dialoog ontdekken we samen beperkende structuren, en wat er nodig is voor het bereiken van een nieuw dynamisch evenwicht.

Lees verder » 

Proces- en projectmanagement 

Opdrachtgevers waarderen de deskundige wijze waarop Buining & Partners complexe opgaven weet te vertalen in effectieve en duurzame samenwerkingen.

Deelnemers worden bij aanvang gehoord, in verbinding gebracht en in hun kracht gezet. De betrokkenheid van Buining & Partners leidt tot breed draagvlak, duurzame werkenergie en gedeelde successen.