top of page
Vinex locatie Pijnacker-Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker Zuid is de te ontwikkelen Vinex locatie van ca. 4.000 woningen ten zuiden van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig programma van eisen, bestemmingplanprocedures, ontwerp en uitvoering van de openbare inrichting en het bouw- en woonrijp maken van de locatie. Voorts toetst de gemeente de stedenbouwkundige plannen en de woningontwerpen van de ontwikkelaars. Voor het begeleiden van deze processen is een projectteam opgericht, bestaande uit een projectmanager, een projectleider voorbereiding en een projectleider uitvoering.

Werkzaamheden: Planning voor en ondersteuning van het gezamenlijke projectteam.

Resultaten: opstellen en bewaken van processchema’s ten behoeve van de hoofdlijnen binnen het project opstellen en bewaken van de integrale planning opstellen van faseringsdraaiboeken ter ondersteuning van de voorbereiding en de uitvoering van het project het benoemen van de risico’s en meedenken over beheersmaatregelen

bottom of page