top of page
Strategische planningsadvisering Bleixo

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

De gemeenschappelijke Regeling Bleizo (GR Bleizo) is de publiekrechtelijke samenwerking tussen de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. De GR Bleizo heeft als doel om het gebied rondom het station Bleizo te ontwikkelen tot een hoogwaardig werk-, recreatief- en verblijfsgebied, in nauwe samenhang met de realisering van het vervoersknooppunt en de daarbij behorende infrastructuur. Kernactiviteiten van de GR Bleizo zijn onder andere: het voorbereiden van de realisatiefase (plantontwikkeling); het bouw- en woonrijp maken van de terreinen voor de beoogde functies.

Werkzaamheden: Het bieden van strategische planningsadvisering en het helpen benoemen en beheersen van risico's, en het leveren van een processchema en een faseringsdraaiboek.

Resultaten: Ontwikkelscenario's Processchema en civieltechnische faseringsdraaiboek Rapportage van gebruikte gegevens, aannames, afwegingen en advisering

bottom of page