top of page
Nieuwe Tramremise Nieuwegein

Opdrachtgever: Bestuursregio Utrecht/Provincie Utrecht

Op dit moment staat de komst van de Uithoflijn, die het station van Utrecht verbindt met Utrecht Science Park, in de planning om in 2018 in exploitatie te gaan. Met de komst van de Uithoflijn komen er extra trams en nieuwe type trams. De bestaande remise in Nieuwegein is niet geschikt om het nieuwe type tram en het extra aantal voertuigen te stallen, te beheren en te onderhouden. Daarnaast voldoet de huidige remise niet meer als stallings- en onderhoudsfaciliteit voor het bestaande wagenpark omdat de remise in opzet en uitvoering verouderd is. Dit betekent dat de remise aangepast en uitgebreid moet worden, zodanig dat deze geschikt is voor het onderhoud en stallen van de trams van de SUNIJ- en Uithoflijn

Werkzaamheden: Buining & Partners verzorgt het opstellen van de technische specificaties systeemwerkplaatsen voor het project.

Resultaten: - Leveren van kennis en capaciteit voor het opstellen van de technische specificaties ten behoeve van de te sluiten contracten. - Leveren van (technische) assistentie bij de aanbestedingsprocedure tot en met het sluiten van de overeenkomsten. - Assisteren bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten anders dan technische specificaties.

bottom of page