top of page
LTO Noord Glaskracht

Opdrachtgever: LTO Noord

Het bestuur van LTO was ontevreden over de effectiviteit en kosten van de regionale lobby. Men vroeg zich af of de regio-indeling nog wel aansloot bij de stakeholders waarop men zich wilde richten. Daarnaast waren er ook klachten uit een aantal regio's over de gang van zaken en wilde men tot slot weten wat de decentralisatie van overheidstaken voor hen betekende.

Werkzaamheden: Opzetten onderzoek Interviews met regionale voorzitters brancheorganisatie Interviews met opinieleiders uit verschillende landsdelen Klankborden binnen werkapparaat brancheorganisatie Presentatie aan en overtuigen van bestuur Schrijven adviesrapport

Resultaten: Het adviesrapport is de basis voor de interne besluitvorming en wordt door het bestuur van de brancheorganisatie ingezet bij gesprekken met haar partnerorganisaties. Kort op het advies wordt het advies voorgelegd aan de ledenraad en wordt besloten over een eventuele nieuwe, toekomstbestendige regionale indeling en lobby.

bottom of page