top of page
Stadsdeel Centrum

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum is het grootste stadsdeel van Amsterdam. Gezien de historie van het gebied vindt er veel herontwikkeling en renovatie plaats en minder nieuwe woningbouwontwikkeling. Het is van groot belang om in dit dichtbebouwde gebied nauwe afstemming te hebben tussen stadsdeel, nutsbedrijven, aannemers en ontwikkelaars over de verschillende projecten. Voor het Stadsdeel Centrum wordt de planning van 20 tot 30 projecten bewaakt welke handelen over bouwprojecten, herinrichting en ontwikkelingstrajecten.

Werkzaamheden: De planner neemt deel in de projectteams van de verschillende projecten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn onder meer gericht op het bijhouden en actualiseren van de planningen van deze projecten. De projectteams bestaan zowel uit interne medewerkers als externe partijen, zoals architecten en ontwikkelaars. Daarnaast is voor de planningen van belang dta nieuwe procedures omtrent vergunningen e.d. worden bewaakt en bijgehouden.

Resultaten: Actuele projectplanningen Opstellen nieuwe planningen n.a.v. nieuwe procedures

bottom of page