top of page
Spoorzone Delft

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft

De komende jaren realiseert het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte met een compacte OV-knoop. Het centraal gelegen spoorviaduct dateert van 1965 en wordt vervangen door een tunnel met ondergronds station. Dit gaat samen met een complete herontwikkeling van het stedelijk gebied. Een publiek private samenwerking van een aanzienlijke financiële omvang. Boven de tunnel worden woningen, kantoorruimte, een nieuwe stationshal en een omvangrijk stadskantoor gerealiseerd. Het project Spoorzone kenmerkt zich door een hoge complexiteit, waarbij veel partijen samenwerken en veel processen onderlinge relaties en afhankelijkheden hebben. Hierbij is de rol van het OBS in de diverse samenwerkingsrelaties verschillend.

Werkzaamheden: Planningsondersteuning, -advies en -coaching gericht op de raakvlakken tussen de verschillende deelprojecten en het halen van vooraf vastgestelde mijlpalen. Daarnaast verschaft de planningsadviseur helderheid en transparantie in de processen en onderlinge afhankelijkheden. Met de gezamenlijke focus, gezamenlijk belang en gezamenlijke verantwoordelijkheid als uitgangspunt.

Resultaten: Implementatie van de planning en de planningsmethodiek Voortgangsbewaking en rapportage

bottom of page