top of page
Renovatie poldergemalen Kanaalweg en Merenwijk

Hofmeijer Mechanics and Pumps

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is voornemens een vijftal poldergemalen over te nemen van de gemeente Leiden. In de huidige situatie voldoen de poldergemalen echter niet aan eisen van het hoogheemraadschap. Bestuurlijk is afgesproken de gemalen eerst te renoveren. De firma Hofmeijmer Mechanics and Pumps uit Enschede heeft de opdracht gekregen de gemalen te renoveren in een D&C contract op basis van de uav-gc 2005. In opdracht van Hofmeijer voeren wij het procesmanagement voor dit project. Gestart is in 2014 met de renovatie van twee van de vijf poldergemalen, te weten de poldergemalen Kanaalweg en Merenwijk (Havikpad). Doel van het project is de bedrijfszekerheid van de poldergemalen Kanaalweg en Merenwijk voor de toekomst te waarborgen en tevens voldoen aan de daartoe gestelde eisen door het hoogheemraadschap. De andere drie poldergemalen volgen naar verwachting in de loop van 2015.

Werkzaamheden: Toegevoegde waarde van Buining & partners voor Hofmeijer zit in contractmanagement en procesbeheersing gebaseerd op de uav-gc 2005.

bottom of page