top of page
Pijnacker centrum

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De ontwikkeling Pijnacker Centrum is een uitbreiding en aanpassing op het bestaande centrumgebied in Pijnacker. De ontwikkeling is gelegen tussen de Kerkweg, de Oostlaan, het Raadhuisplein en het Emmapark. Het gebied bestaat uit 5 onderdelen: Het nieuwe winkelcentrum, met daaronder een parkeergarage, de huidige Emmaparkpassage, de Rabobank, het Witte Huis en de inrit van de parkeergarage in de middenberm van de Oostlaan.

Werkzaamheden: Projectmanagement

Resultaten: belangenbehartiging gemeente bij contractvorming in evenwicht houden van krachtenvelden die het proces beïnvloeden meetbaar maken van de voortgang integrale aansturing van het projectteam

bottom of page