top of page
N201+

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

De Omlegging Amstelhoek als onderdeel van het project N201+ is volop in uitvoering. Recent is aan dit project toegevoegd de realisatie van natuurcompensatie rondom de N201+: Het plan Waterslagen. Ter versterking van de contractbeheersing is besloten te gaan werken met een contractbeheersplan.

Werkzaamheden: Opstellen van het contractbeheersplan in samenspraak met de organisatie. Dit plan beschrijft de belangrijkste uitgangspunten en sturingsfilosofie, risico’s en kansen, organisatiestructuur, procedures tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, beheersing van documentatie en een overzicht van acties en aandachtspunten. Contractadvies gedurende de uitvoeringsfase en bewaking van de uitvoering van het contractbeheersplan

Resultaten: Door de organisatie gedragen contractbeheersplan. Bewaking en advies inzake contractwijzigingen

bottom of page