top of page
Greenport Aalsmeer 2013

Opdrachtgever: Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor bloemen en planten, met in het hart de bloemenveiling. Stichting Greenport Aalsmeer bestaat uit alle relevante publieke, private en onderwijsorganisaties en richt zich op het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Greenport Aalsmeer. Dit doet zij door een samenhangend pakket van projecten en activiteiten binnen thema’s als kennis, onderwijs en duurzaamheid. Voor het thema ruimte heeft Stichting Greenport Aalsmeer de wens om meer grip te krijgen op de marktvraag en het aanbod van teeltareaal. De stichting heeft Buining & Partners gevraagd de marktvraag van het teeltareaal tot aan 2025 in beeld te brengen.

Werkzaamheden: Bundelen van informatie uit literatuuronderzoek, stakeholders’visies, historisch onderzoek en verzamelen van statistische gegevens Afnemen van interviews en bundelen van informatie Rapportage

Resultaten: Adviesrapport met managementsamenvatting Bestuurlijke presentatie Bestuurlijke consensus over de uitkomst

bottom of page