top of page
Floriade 2022

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De Floriade is een Wereldtuinbouwtentoonstelling, waarmee Nederland eens in de tien jaar haar tuinbouw op unieke wijze exposeert. Naast kennis, geeft de Floriade ook een beeld van economische, culturele en technische ontwikkelingen. De Floriade is een publieksevenement met twee miljoen bezoekers en de voorbereiding van de Floriade is dan ook omvangrijk. Hierbij worden de hoogste eisen gesteld aan de aantrekkelijkheid voor de bezoekers, terwijl tegelijkertijd, binnen vooraf vastgestelde kaders, een groot fysiek Floriade-gebied moet worden opgeleverd. Dit gebied krijgt na afloop vaak een nieuwe bestemming. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft zich, samen in een consortium van 16 publieke en private partijen, kandidaat gesteld voor de organisatie in 2022, in concurrentie met drie andere kandidaten.

Werkzaamheden: Interne visie & standpuntbepaling gemeente Pijnacker-Nootdorp Externe vertegenwoordiging en actieve deelname in de projectgroep Adviseur wethouder in stuurgroep Schrijven voorstel voor het college van B&W en de gemeenteraad Advies harmonisering raadsbesluiten van acht gemeenten Voorbereiding bezoek selectiecommissie

Resultaten: Raadsbesluit unaniem aangenomen Tastbare bijdrage in bidbook Trailerfilm van en over ontwerp van Rem Koolhaas Sterke positionering college Pijnacker-Nootdorp in stuurgroep

bottom of page