top of page
Eendragtspolder - Willem Alexander Baan

Groenservice Zuid-Holland namens het Recreatieschap Rottemeren

De G.Z-H (Groenservice Zuid-Holland) heeft als uitvoerende organisatie namens meerdere recreatieschappen, tot doel, het aanleggen en onderhouden van recreatiemogelijkheden voor een brede groep mensen in de Provincie Zuid-Holland. Het zuidwestelijk deel van de Eendragtspolder, nabij Zevenhuizen, is onder bezielende leiding van Buining & Partners, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren in ruim twee jaar tijd veranderd van een landbouwgebied in een waterberging en recreatiegebied met een internationale wedstrijdroeibaan, de Willem-Alexanderbaan. Vanwege zijn omvang, de combinatie van drie functies, vijf betalende opdrachtgevers, en de aanbestedingswijze is de herinrichting van de Eendragtspolder een uniek project. Buining & Partners heeft in drie rollen bijgedragen aan het eindresultaat. Het project is ruim binnen de planning en het budget opgeleverd. Op 26 april 2013 opende de toenmalige kroonprins Willem-Alexander de roeibaan.

Werkzaamheden Projectmanager Samenstellen en aansturen van een gemotiveerd en betrokken projectteam; Creëren en onderhouden van een evenwichtige beeldvorming rondom het project; Bewaken van een continue procesverbetering; Informeren van en afstemmen met de betrokken projectpartners; Onderhouden van voldoende draagvlak en doelgerichtheid bij alle betrokken partijen; Het verkrijgen en behouden van evenwicht tussen krachtenvelden die het proces beïnvloeden Meetbaar maken en bewaken van de voortgang, budget, kwaliteit en risico’s in het project; Tijdig, transparant en adequaat bijstellen van de uitgangspunten bij grote verstoringen vanuit de omgeving; Voorbereiden van de gebruiksovereenkomst met de partners van het gebied; Overdracht van het project naar de beheerorganisaties; Faciliteren van de financiële afrekening tussen de projectpartners. Werkzaamheden Assistent Projectmanager Ondersteunen van de projectmanager bij zijn werkzaamheden; Voorbereiden voortgangsrapportages; Voeren van voorbereidende gesprekken op ambtelijk niveau Werkzaamheden Adviseur Contractmanagement; Adviseren, gevraagd en ongevraagd bij contractmanagement-issues volgens UAV-gc; Begeleiden van contractdiscussies tussen contractmanager en de aannemer Tussenresultaten; Eenduidige projectstructuur, inclusief inzicht in het projectbudget en met draagvlak bij en medewerking van alle projectpartners; Vastgestelde basisdocumenten projectbeheersing (planning, masterbudget, risicoanalyse); Uitvoeringsplan, tbv de samenwerking met de aannemer; Voortgangsrapportages; Sturing op de beheersfactoren; Continu risico inventarisatie en evaluatie; Voortgangsrapportages; Aansturen van het opstellen en afsluiten overeenkomsten; Financiële afhandeling, en overdracht van het project.

bottom of page