top of page
Economisch programma 'Floriade werkt'

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

In 2022 opent de Floriade Almere,, “Growing Green Cities” haar deuren. De Provincie Flevoland is daarin verantwoordelijk voor economisch programma ‘Floriade werkt’. Dit programma is er op gericht de komende tien jaar concrete business cases te realiseren die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de provincie Flevoland en waarvan een aantal Floriadewaardig zijn en aan het toeristische en zakelijk publiek worden getoond tijdens de Floriade 2022 in Almere.

Werkzaamheden: Concretiseren van het programma ‘Floriade werkt’ door het toevoegen van expertise over en netwerk in de Nederlandse Tuinbouw: Identificeren van relevante stakeholders en het duurzaam verbinden van deze stakeholders aan het programma Uitwerken van het economisch programma dat past bij de verantwoordelijkheden van de provincie met aantoonbare haalbaarheid en aanvaardbaarheid Realiseren van een aantal projecten ter versterking van het draagvlak voor het programma

Resultaten: Draaiboek stakeholders en verbinding stakeholders met programma Plan van aanpak projecten met circa 40 projecten Integratie programma 'Floriade werkt' in algemeen economisch programma provincie Flevoland

bottom of page