top of page
De Groenzoom

Opdrachtgever: Uitvoeringsorganistie De Groenzoom

De Groenzoom is een te ontwikkelen recreatie- en natuurgebied van 560 hectare op de grens van gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De Groenzoom maakt onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger, de recreatieve en ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart.

Werkzaamheden: Informatieanalyse betrokken partijen Structureren informatie Draagvlak ontwikkelen bij betrokken partijen Opstellen meerjarenplanning en faseringsdraaiboek

Resultaten: Met de meerjarenplanning was het bestuur van De Groenzoom beter in staat om prioriteiten te stellen en transparant te communiceren met stakeholders en aandeelhouders

bottom of page