top of page
Cluster Milieu Pijnacker Nootdorp

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het cluster milieu van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is verantwoordelijk voor wettelijke en juridische taken van de gemeente met betrekking tot het ondersteunen van gebiedsontwikkelingsprojecten op milieugebied, milieuvraagstukken en milieuvergunningen, alsmede het beheer en onderhoud van openbaar gebied.

Werkzaamheden: Het inzichtelijk maken van de capaciteitsclaim vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Resultaten: Opstellen overzicht activiteiten cluster milieu Opstellen van een integrale planning van binnenkomend werk vanuit afdeling ontwikkeling Opstellen plan van aanpak van de werkzaamheden voor hele afdeling Begeleiden/coachen van individuele werknemers en de gehele afdeling bij werkaanpak

bottom of page