top of page
Beleidsevaluatie glastuinbouw

Opdrachtgever: Gemeente Emmen

De gemeente Emmen heeft vanaf 2000 risicodragend geïnvesteerd in de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied. Voor een deel gebeurde dit met beleidsmatige en/of financiële steun van onder meer het Rijk en LTO Nederland. Na meer dan tien jaar is geconcludeerd dat deze inzet niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. Ten behoeve van een doelmatige afsluiting van een aantal dossiers was het onder meer noodzakelijk om het landelijke glastuinbouwbeleid vanaf circa 2000 te evalueren en te beoordelen.

Werkzaamheden: Vaststellen relevante beleidsdocumenten Analyseren en beleidsmatig beoordelen documenten Impact voor gemeente Emmen beschrijven Rapportage

Resultaten: Eindrapport

bottom of page