top of page
Amsterdam Economic Board

Opdrachtgever: Provincie Flevoland

De Provincie Flevoland heeft in haar economische agenda “Flevolands klimaat voor innovatie en groei” haar lange termijn ambities vastgelegd. Versterking van de relatie met de Metropool Regio Amsterdam is hiervoor essentieel. De Amsterdam Economic Board ontwikkelt voor een belangrijk deel de economische agenda, waarbij zij zich met name richt op het economisch verbinden van de zeven krachtige sectoren in de metropoolregio, zoals flowers, creatieve Industrie en toerisme.

Werkzaamheden: Versterking van het team van het cluster Flowers & Food van de Amsterdam Economic Board Kennismaken met en verbinden van bestaande en nieuwe contacten en initiatieven Onderzoeken van mogelijkheden voor nieuwe business cases met andere sectoren Programmeren van een afgebakend pakket van projecten en activiteiten Ontwikkelen draagvlak voor het programma bij (semi-)overheid in de metropoolregio Amsterdam

Resultaten: Helder programmastructuur Verbinding en draagvlak stakeholders Opzet en ontwikkeling aantal innovatieve projecten en businesscase

bottom of page