top of page
Afdeling Ontwikkeling Pijnacker-Nootdorp

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De afdeling Ontwikkeling is binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het betreft vijftig projecten in diverse stadia van ontwikkeling, uiteenlopend van het ontwikkelen van een park, het realiseren van een station voor de Randstadrail, tot het ontwikkelen van verschillende Vinex locaties. De binnen de afdeling opererende 8 projectmanagers zijn verantwoordelijk voor deze projecten.

Werkzaamheden: Ondersteuning van de projectmanagers en het afdelingshoofd.

Resultaten: processchema’s integrale projectplanningen integrale planning voor de afdeling Ontwikkeling capaciteitsramingen voor de benodigde personeelsinzet

bottom of page