Spoorzone Delft

Voor ons is een project geslaagd, als de mensen die eraan werken succesvol zijn en zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

Opdrachtgever: ProRail
Het project Spoorzone Delft omvat een samenhang van grote infra- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Een viersporige tunnel van ruim twee kilometer lang, een ondergrondse fietsenstalling voor 5.000 fietsen, acht busplatforms als onderdeel van een compact OV-knooppunt, 1.500 woningen en kantoren, een nieuw station, een nieuw stadskantoor, openbare ruimte en parkeervoorzieningen.

Aan de noordzijde komt de tunnel boven de grond ter plaatse van het DSM terrein. Hiertoe dient het gebied rondom de spoorbaan op het DSM terrein functievrij gemaakt te worden incl. diverse voorzieningen voor het tijdelijk verladen van gevaarlijke stoffen welke normaal per trein aangevoerd worden.

Werkzaamheden Adviseurs
Het leveren van projectmanagementdiensten t.b.v. de realisatie van de 2-sporige tunnel. Aandachtsgebieden van de Assistent Manager Realisatie en de Assistent Bouwmanager:

  • Ondersteuning projectmanager in algemene zin 
  • Projectleiding conditionering site DSM
  • Beheersing wijzigingenproces diverse contracten
  • Begeleiden Uitvoeringscoördinatie

 

Volg dit project op twitter via https://twitter.com/spoorzonedelft