Profiel en diensten

Kwaliteit zonder concessies.....

Buining & Partners speelt een strategische rol bij de totstandkoming van projecten. Nadat is besloten tot de realisatie van een project of de ontwikkeling van een gebied, geven wij dit project of proces verder vorm. Vaak treden wij op als gedelegeerd opdrachtgever.

Onze werkzaamheden in vogelvlucht:

  • De oprichting van een projectorganisatie
  • Contact bewerkstelligen en onderhouden tussen de projectorganisaties en alle betrokken partijen, zoals omwonenden, projectontwikkelaars, gemeenten, nutsbedrijven, grondeigenaren en waterschappen
  • Het betrekken van de benodigde specialisten, zoals ingenieursbureaus, architecten en juristen
  • Het bepalen van een geschikte aanbestedingsprocedure

Wij werken zowel voor (semi-)overheidsinstellingen als voor projectontwikkelaars.
Onze opdrachten bestaan vooral uit infrastructurele projecten en gebiedsontwikkelingen, van definitiefase tot uitvoeringsfase.

Wij leveren professionals op het gebied van:

Wij staan borg voor het leveren van concrete en overdraagbare resultaten.