Afdeling Ruimtelijk Beleid Pijnacker-Nootdorp

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De afdeling Ruimtelijk Beleid verzorgt de juridische begeleiding van Ruimtelijke Ordening procedures binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente heeft in 2004 de afdeling Ruimtelijk Beleid de opdracht gegeven om, enerzijds de verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten van de afdeling Ontwikkeling te ondersteunen en anderzijds de bestaande bestemmingsplannen te actualiseren.

Werkzaamheden: Het in kaart brengen van de benodigde personele capaciteit.

Resultaten: Overzicht van processtappen en tijdsbesteding voor het opstellen van een bestemmingsplan, een herziening van een bestemmingsplan en een artikel 19 procedure Planning van deze ruimtelijke ordeningsprocedures vanuit de afdeling Ontwikkeling Capaciteitsraming Standaardrapportage van de lopende en afgeronde Ruimtelijke Ordening procedures

Tel.: +31 15 212 39 39

Oude Delft 37
2611BB Delft
Nederland

©2020 Buining & Partners.

legal