Pijnacker Centrum

Voor ons is een project geslaagd, als de mensen die eraan werken succesvol zijn en zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
De ontwikkeling Pijnacker Centrum is een uitbreiding en aanpassing op het bestaande centrumgebied in Pijnacker. De ontwikkeling is gelegen tussen de Kerkweg, de Oostlaan, het Raadhuisplein en het Emmapark. Het gebied bestaat uit 5 onderdelen: Het nieuwe winkelcentrum, met daaronder een parkeergarage, de huidige Emmaparkpassage, de Rabobank, het Witte Huis en de inrit van de parkeergarage in de middenberm van de Oostlaan.

Werkzaamheden Adviseur
Projectmanagement

Resultaten

  • belangenbehartiging gemeente bij contractvorming
  • in evenwicht houden van krachtenvelden die het proces beïnvloeden
  • meetbaar maken van de voortgang
  • integrale aansturing van het projectteam