Project-omgeving

strategy (1).png

Participatie en stakeholder management

Ruimtelijke projecten kennen altijd een afstemming met de omgeving, een omgeving die constant verandert. En tegelijkertijd hebben deze projecten invloed op hun omgeving: het dagelijks leven van mensen, bedrijven en organisaties. Participatie is een instrument dat ingezet wordt om vroegtijdig in contact te treden met deze omgeving. Op die wijze is de omgeving niet alleen geïnformeerd, maar kan ze ook meepraten en in sommige gevallen zelfs meebeslissen. Wij adviseren over de wijze waarop participatie van echte waarde is voor alle betrokkenen.

 

Wij leren de opdrachtgever het pallet van stakeholders te bedienen. Niet alleen informatie is van belang voor stakeholder, ook lijnen van verantwoording en besluitvorming. Elk project kenmerkt zich door een specifiek krachtenveld, de wijze waarop stakeholders zich tot elkaar verhouden. Wij maken het krachtenveld inzichtelijk zodat er adequaat op ingespeeld kan worden.

Omgevingsmanagement

Projecten spelen zich niet af op een eiland maar in een dynamische omgeving. Omgevingsmanagement helpt u als opdrachtgever, om strategisch om te gaan met belangen in de omgeving van een project en om mogelijke knelpunten op te heffen in alle fasen van een project. Door omgevingsmanagement toe te passen creëert u draagvlak voor de ontwerp en werkzaamheden en ontstaat er trots op het eindresultaat bij omwonenden en belanghebbenden.

Tel.: +31 15 212 39 39

Oude Delft 37
2611BB Delft
Nederland

©2020 Buining & Partners.

legal