De-Groenzoom

Voor ons is een project geslaagd, als de mensen die eraan werken succesvol zijn en zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

Opdrachtgever: Uitvoeringsorganistie De Groenzoom
De Groenzoom is een te ontwikkelen recreatie- en natuurgebied van 560 hectare op de grens van gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. De Groenzoom maakt onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger, de recreatieve en ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart.

Werkzaamheden adviseur
Informatieanalyse betrokken partijen
Structureren informatie
Draagvlak ontwikkelen bij betrokken partijen
Opstellen meerjarenplanning en faseringsdraaiboek

Resultaat
Met de meerjarenplanning was het bestuur van De Groenzoom beter in staat om prioriteiten te stellen en transparant te communiceren met stakeholders en aandeelhouders.

www.degroenzoom.nl