Greenport Aalsmeer

Voor ons is een project geslaagd, als de mensen die eraan werken succesvol zijn en zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

Opdrachtgever: Greenport Aalsmeer
Greenport Aalsmeer staat voor het sierteeltcluster rondom de bloemenveiling in Aalsmeer. De werkgelegenheid is qua omvang economisch vergelijkbaar met Schiphol. Continue ontwikkelingen op de internationale markt en technologische doorbraken dwingen dit cluster om sterk te innoveren om zo haar dominante marktpositie te behouden. Daarnaast is de 'licence to produce' al lang niet meer vanzelfsprekend en moet de waarde van dit economische cluster ook naar maatschappelijke voordelen worden vertaald. Overheid en bedrijfsleven hebben daarin een gezamenlijke toekomstvisie. Het programmabureau Greenport Aalsmeer vertaalt deze visie naar concrete programma's en coördineert de strategische belangen van de aangesloten partijen op onder meer het gebied van ruimte, onderwijs en innovatie.

Werkzaamheden Adviseur 

 • Leiding geven aan het programmabureau
 • Initiatief voor projecten
 • Bewaken consistentie programma
 • Secretaris stuurgroep en stichting Greenport Aalsmeer
 • Externe vertegenwoordiging & lobby
 • Beleidsmarketing

Resultaat 

 • Oprichting Stichting, inclusief statuten, financiële administratie en governance structuur
 • Groei van en continuïteit in het aantal verbonden organisaties
 • Opbouw programmaonderdelen positionering, onderwijs en innovatie
 • Positionering van 'Flowers' in topsectorenbeleid Amsterdam
 • Inzending "Flower Innovations' op Floriade 2012 met 600.000 bezoekers

www.greenportaalsmeer.nl

Project Innovatieklas