Eendragtspolder

Voor ons is een project geslaagd, als de mensen die eraan werken succesvol zijn en zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

Opdracht Eendragtspolder – Willem Alexander Baan

Het zuidwestelijk deel van de Eendragtspolder, nabij Zevenhuizen, is onder bezielende leiding van Buining & Partners, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren in ruim twee jaar tijd veranderd van een landbouwgebied in een waterberging en recreatiegebied met een internationale wedstrijdroeibaan, de Willem-Alexanderbaan. Vanwege zijn omvang, de combinatie van drie functies, vijf betalende opdrachtgevers, en de aanbestedingswijze is de herinrichting van de Eendragtspolder een uniek project. Buining & Partners heeft in drie rollen bijgedragen aan het eindresultaat. Het project is ruim binnen de planning en het budget opgeleverd. Op 26 april 2013 opende de toenmalige kroonprins Willem-Alexander de roeibaan.

Opdrachtgever: G.Z-H namens het Recreatieschap Rottemeren

De G.Z-H (Groenservice Zuid-Holland) heeft als uitvoerende organisatie namens meerdere recreatieschappen, tot doel, het aanleggen en onderhouden van recreatiemogelijkheden voor een brede groep mensen in de Provincie Zuid-Holland.

Werkzaamheden Projectmanager

 • Samenstellen en aansturen van een gemotiveerd en betrokken projectteam;
 • Creëren en onderhouden van een evenwichtige beeldvorming rondom het project;
 • Bewaken van een continue procesverbetering;
 • Informeren van en afstemmen met de betrokken projectpartners;
 • Onderhouden van voldoende draagvlak en doelgerichtheid bij alle betrokken partijen;
 • Het verkrijgen en behouden van evenwicht tussen krachtenvelden die het proces beïnvloeden
 • Meetbaar maken en bewaken van de voortgang, budget, kwaliteit en risico’s in het project;
 • Tijdig, transparant en adequaat bijstellen van de uitgangspunten bij grote verstoringen vanuit de omgeving;
 • Voorbereiden van de gebruiksovereenkomst met de partners van het gebied;
 • Overdracht van het project naar de beheerorganisaties;
 • Faciliteren van de financiële afrekening tussen de projectpartners.

Werkzaamheden Assistent Projectmanager

 • Ondersteunen van de projectmanager bij zijn werkzaamheden;
 • Voorbereiden voortgangsrapportages;
 • Voeren van voorbereidende gesprekken op ambtelijk niveau Werkzaamheden Adviseur Contractmanagement;
 • Adviseren, gevraagd en ongevraagd bij contractmanagement-issues volgens UAV-gc;
 • Begeleiden van contractdiscussies tussen contractmanager en de aannemer Tussenresultaten;
 • Eenduidige projectstructuur, inclusief inzicht in het projectbudget en met draagvlak bij en medewerking van alle projectpartners;
 • Vastgestelde basisdocumenten projectbeheersing (planning, masterbudget, risicoanalyse);
 • Uitvoeringsplan, tbv de samenwerking met de aannemer;
 • Voortgangsrapportages;
 • Sturing op de beheersfactoren;
 • Continu risico inventarisatie en evaluatie;
 • Voortgangsrapportages;
 • Aansturen van het opstellen en afsluiten overeenkomsten;
 • Financiële afhandeling, en overdracht van het project.

http://www.gzh.nl

http://www.eendragtspolder.nl

http://www.eendragtspolder.nl/index/nieuws/135/Vaneerstescheptotoplevering.html

http://www.eendragtspolder.nl/index/nieuws/136/KoninklijkeopeningWillem-AlexanderBaan.html