Afdeling ruimtelijke beleid

Voor ons is een project geslaagd, als de mensen die eraan werken succesvol zijn en zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
De afdeling Ruimtelijk Beleid verzorgt de juridische begeleiding van Ruimtelijke Ordening procedures binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente heeft in 2004 de afdeling Ruimtelijk Beleid de opdracht gegeven om, enerzijds de verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten van de afdeling Ontwikkeling te ondersteunen en anderzijds de bestaande bestemmingsplannen te actualiseren.

Werkzaamheden Adviseur
Het in kaart brengen van de benodigde personele capaciteit.

Resultaten

  • Overzicht van processtappen en tijdsbesteding voor het opstellen van een bestemmingsplan, een herziening van een bestemmingsplan en een artikel 19 procedure
  • Planning van deze ruimtelijke ordeningsprocedures vanuit de afdeling Ontwikkeling
  • Capaciteitsraming
  • Standaardrapportage van de lopende en afgeronde Ruimtelijke Ordening procedures