Afdeling ontwikkeling

Voor ons is een project geslaagd, als de mensen die eraan werken succesvol zijn en zich mede-eigenaar voelen van het resultaat.

Opdrachtgever: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
De afdeling Ontwikkeling is binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Het betreft vijftig projecten in diverse stadia van ontwikkeling, uiteenlopend van het ontwikkelen van een park, het realiseren van een station voor de Randstadrail, tot het ontwikkelen van verschillende Vinex locaties. De binnen de afdeling opererende 8 projectmanagers zijn verantwoordelijk voor deze projecten.

Werkzaamheden Adviseur/planner
Ondersteuning van de projectmanagers en het afdelingshoofd.

Resultaten

  • processchema’s
  • integrale projectplanningen
  • integrale planning voor de afdeling Ontwikkeling
  • capaciteitsramingen voor de benodigde personeelsinzet