Spoorzone Delft

Het project Spoorzone Delft omvat een samenhang van grote infra- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

Een viersporige tunnel van ruim twee kilometer lang, een ondergrondse fietsenstalling voor 5.000 fietsen, acht busplatforms als onderdeel van een compact OV-knooppunt, 1.500 woningen en kantoren, een nieuw station, een nieuw stadskantoor, openbare ruimte en parkeervoorzieningen. Aan de noordzijde komt de tunnel boven de grond ter plaatse van het DSM terrein. Hiertoe dient het gebied rondom de spoorbaan op het DSM terrein functievrij gemaakt te worden incl. diverse voorzieningen voor het tijdelijk verladen van gevaarlijke stoffen welke normaal per trein aangevoerd worden.

Werkzaamheden adviseur:
Het leveren van project managementdiensten t.b.v. de realisatie van de twee-sporige tunnel.
Aandachtsgebieden van de Assistent Manager Realisatie en de Assistent Bouwmanager:
- Ondersteuning projectmanager in algemene zin
- Projectleiding conditionering site DSM
- Beheersing wijzigingenproces diverse contracten
- Begeleiden Uitvoeringscoördinatie

Project Numbers

123K

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

12K

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

1,234

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Project Gallery

1/1

Tel.: +31 15 212 39 39

Oude Delft 37
2611BB Delft
Nederland

©2020 Buining & Partners.

legal